xxx

GODOT'YU BEKLERKEN'den...

(...)

Çocuk --- Bayım... Vladimir döner. Bay Albert...
Vladimir --- Hadi bakalım. Bir an. Beni hatırlamıyor musun?
Çocuk --- Hayır Efendim.
Vlamimir --- Dün gelen sen değildin.
Çocuk --- Hayır Efendim.
Vladimir --- Bu senin ilk gelişin.
Çocuk --- Evet Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- Bay Godot'dan bir mesajın var.
Çocuk --- Evet Efendim.
Vladimir --- Bu akşam gelmeyecek.
Çocuk --- Evet Efendim.
Vladimir --- Ama yarın gelecek.
Çocuk --- Evet Efendim.
Vladimir --- Kesinlikle.
Çocuk --- Evet Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- Kimseyle karşılaştın mı ?
Çocuk --- Hayır Efendim.
Vladimir --- Ya iki...duraksar...adamla?
Çocuk --- Hiç kimseyi görmedim, Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- O ne yapıyor, Bay Godot? Sessizlik. Beni duyuyor musun?
Çocuk --- Evet Efendim.
Vladimir --- Ee.
Çocuk --- Hiçbir şey yapmıyor Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- Kardeşin nasıl?
Çocuk --- Hasta, Efendim.
Vladimir --- Herhalde dün gelen oydu.
Çocuk --- Bilmiyorum, Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- yumuşakça Sakalı var mı, Bay Godot'nun?
Çocuk --- Evet Efendim.
Vladimir --- Sarı mı, yoksa...duraksar...siyah mı?
Çocuk --- Sanırım beyaz, Efendim. Sessizlik.
Vladimir --- Tanrı bizi korusun! Sessizlik.
Çocuk --- Bay Godot'ya ne söyleyeyim, Efendim?
Vladimir --- Ona...duraksar...beni gördüğünü ve...duraksar
...beni gördüğünü söyle. Bir an. Vladimir yaklaşır,
çocuk geri çekilir-Vladimir durur, çocuk durur. ani
bir hiddetle.
Beni gördüğüne eminsin değil mi,yarın
gelip beni hiç görmediğini söyleme!
Sessizlik. Vladimir ileri atılır, çocuk çekilip
koşarak çıkar. Sessizlik. Güneş batar, ay yükselir.
Birinci perdedeki gibi Vladimir hareketsiz ve başı
öne eğik durur. Estragon uyanır, çizmelerini çıkarır,
her birini bir eline alıp ayağa kalkar ve gidip
sahnenin önüne ortaya bırakır, sonra Vladimir'e
doğru yürür.

Estragon --- Neyin var senin?
Vladimir --- Hiçbir şey.
Estragon --- Ben gidiyorum.
Vladimir --- Ben de.
Estragon --- Uzun süredir uyuyor muyun ?
Vladimir --- Bilmiyorum. Sessizlik.
Estragon --- Nereye gideceğiz ?
Vladimir --- Uzağa değil.
Estragon --- A evet, hadi burdan uzağa gidelim.
Vladimir --- Gidemeyiz.
Estragon --- Niçin?
Vladimir --- Yarın dönmek zorundayız.
Estragon --- Niçin?
Vladimir --- Godot'yu beklemek için.
Estragon --- Ha! Sessizlik. Gelmedi mi?
Vladimir --- Hayır.
Estragon --- Artık çok geç.
Vladimir --- Evet, gece oldu.
Estragon --- Ya onu ekersek? Bir an. Onu ekersek?
Vladimir --- Cezalandırır bizi. Sessizlik. Ağaca bakar. Ağaç
dışında herşey ölü.
Estragon --- ağaca bakarak. Ne bu?
Vladimir --- Ağaç.
Estragon --- Evet, ama ne ağacı?
Vladimir --- Bilmiyorum. Söğüt.
Estragon Vladimir'i ağaca çeker. Önünde haraketsiz
dururlar. Sessizlik.

Estragon --- Neden kendimizi asmıyoruz?
Vladimir --- Neyle?
Estragon --- Hiç ipin yok mu?
Vladimir --- Hayır.
Estragon --- Öyleyse asamayız. Sessizlik.
Vladimir --- Hadi gidelim.
Estragon --- Bir dakika, kemerim var.
Vladimir --- Çok kısa o.
Estragon --- Ayaklarıma asılırsın.
Vladimir --- Peki benimkilere kim asılacak?
Estragon --- Doğru.
Vladimir --- Yine de göster bakalım. Estragon, pantolonunu
tutan bağı çözer, pantolunu ona göre çok büyük
olduğundan ayak bileklerine düşer. Bağa bakarlar.

İdare eder. Ama yeterince sağlam mı?
Estragon --- Şimdi görürüz. Tut. İkisi de bağın bir ucunu
tutup çekerler. Kopar. Düşecek gibi olurlar.

Vladimir --- Küfretmeye bile değmez. Sessizlik.
Estragon --- Yarın dönmemiz gerekir mi diyorsun?
Vladimir --- Evet.
Estragon --- O zaman sağlam bir ip getirebiliriz.
Vladimir --- Evet. Sessizlik.
Estragon --- Didi.
Vladimir --- Evet.
Estragon --- Ben böyle devam edemeyeceğim.
Vladimir --- Demek böyle düşünüyorsun.
Estragon --- Ayrılalım mı? Bizim için daha iyi olabilir.
Vladimir --- Yarın kendimizi asacağız. Bir an. Tabi Godot
gelmezse - Peki ya gelirse?
Vladimir --- Kurtuluruz. Vladimir Lucky'nin şapkasını
çıkarır, içine dikkatle bakar, içinde elini gezdirir,
sallar, üstüne vurur, tekrar giyer.

Estragon --- Ee. Gidiyor muyuz?
Vladimir --- Pantolonunu çek.
Estragon --- Ne?
Vladimir --- Pantolonunu çek.
Estragon --- Pantolonumu indirmemi mi istiyorsun ?
Vladimir --- Pantolonunu ÇEK.
Estragon --- pantolonunun düşmüş olduğunu fark ederek.
Doğru. Pantolonunu çeker.
Vladimir --- Ee? Gidiyor muyuz?
Estragon --- Evet, hadi gidelim, Kımıldamazlar.


Perde

Samuell Beckett

xxx