xxx

Böyle Buyurdu Zerdüşt'den

Yeni Put Üstüne

Bazı yerlerde uluslar ve süreler vardır,
ama bizde yoktur kardeşlerim: burda devletler vardır.
Devlet mi ? O da ne ? Peki ! Şimdi bana kulak verin,
size ulusların ölümünden söz açacağım.
Bütün soğuk canavarların en soğuğuna devlet denir.
Soğuk soğuk yalan söyler o ve ağzından şu yalan sürüne sürüne çıkar:
"Ben devlet - ulusum ben."
Yalan ! Yaratıcılardı ulusları yaratanlar
ve onların üstüne bir inanç ve sevgi asanlar:
böylece hayata hizmet ettiler.
Yıkıcıdırlar, nicelere tuzak kuranlar ve buna devlet diyenler:
onların üstüne bir kılıç ve yüz arzu asarlar.
Nerde daha ulus varsa, orda devlet anlaşılmaz;
kem göz ve yasalara,
törelere karşı işlenmiş bir günah sayılarak ondan nefret edilir.

(...)

Fakat devlet bütün iyilik ve kötülük dilleriyle yalan söyler
ve ne söylese yalandır - ve nesi varsa hepsi çalıntıdır.
Düzmedir onda her şey; çalınmış dişlerle ısırır bu ısırgan.
Barsakları bile düzmedir onun.Nietzsche

xxx